Envasos per a productes sòlids

CARACTERÍSTIQUES

  • Fabricats en polipropilè copolímer de primera qualitat.
  • Homologats per al trasport per carretera (ADR).
  • Aptes per al contacte amb els aliments segons normativa vigent.
WP Table Builder