Telemetria

Del nivell dels teus tancs ens ocupem nosaltres.

A Barcelonesa t’oferim el nostre servei TELEMETRIX perquè sigui el nostre equip qui s’encarregui de la gestió de l’estoc dels teus tancs.

La nostra àmplia experiència en la distribució química ens ha fet saber que la gestió correcta dels estocs pot incórrer en una disminució dels costos operatius logístics.

A través de Telemetrix tindràs accés al teu Panell de Control personalitzat:

  • Accés exclusiu a clients Telemetrix.
  • Visió general del nivell dels teus tancs.
  • Control individualitzat del tanc.

Quins avantatges obtindràs amb el nostre servei Telemetrix?

Gestió online de l'estoc

Podràs accedir en tot moment i en qualsevol lloc a l'estoc dels teus tancs. També podràs veure les comandes gestionades. ​

Aprovisionament prioritari

Els clients amb el servei de telemetria tenen, en qualsevol situació de mercat, prioritat en el subministrament.

Evita trencaments en el teu estoc

El teu estoc està controlat permanentment pel nostre equip i es mantindrà en els paràmetres acordats de forma automàtica. ​

Reducció de costos

El nostre equip s'encarregarà de totes les gestions: planificació de comandes, control dels nivells, seguiment logístic, etc. Redueix costos a la gestió de l'estoc.

Panell de control personalitzat

Des del tauler de control de Telemetrix tindràs accés a tota la informació relacionada amb els teus tancs.

Seguretat de les dades

Les dades del teu estoc són emmagatzemades en servidors virtualitzats (núvol) i presentades a través d'una plataformes de visualització senzilla i intuïtiva. ​

Quines tasques assumim per tu?

  • Control del nivell dels tancs.
  • Planificació i gestió de les comandes.
  • Generem automàticament les teves comandes seguint les teves indicacions.
  • Només es negocia el preu un cop per a un període determinat (mensual, trimestral, etc.).
  • Seguiment logístic de les cisternes.