A Barcelonesa posem a la teva disposició el nostre equip humà i els mitjans materials necessaris per atendre les teves necessitats d’assistència tècnica relacionades amb l’ús i l’aplicació dels productes subministrats. Aquesta assistència tècnica s’entén com a part de la solució global que pretenem aportar des de Barcelonesa dins del seu concepte de servei 360.

Treballant conjuntament amb el teu equip i el nostre equip d’R+D, estem segurs que podem trobar la solució que necessites i que t’ajudarà a assolir els teus objectius.

Vols saber què podem fer per tu?

Assessorament en l'ús i l'aplicació de productes

Emmagatzematge i manipulació segura de productes químics

Transport de productes químics perillosos

Etiquetatge i classificació de productes químics, additius alimentaris, additius feed, etc.

Elaboració de fitxes de dades de seguretat

Gestió de la qualitat, seguretat i medi ambient

Gestió de sistemes de seguretat alimentària

Tècniques analítiques

Interpretació i aplicació de legislació tècnica genèrica i sectorial

Acompanyament en el desenvolupament de formulacions

Optimització de formulacions

Desenvolupament de formulacions a mida